Certificat de calitate și garanție

Beneficiar: _____________________
Tip produs: _____________________
Seria: ____________________
Data: ____________________

Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat și conformitatea acestuia cu standardele internaționale corespunzătoare clasei în care se încadrează.

Produsul beneficiază de garanție, suport tehnic pe o perioada de 12 luni de achiziționării.

Pentru a beneficia de garanție, cumpărătorul are următoarele obligații:
– produsul să fie însoțit de certificatul de garanție și de factură
Această garanție nu acoperă niciunul din cazurile de mai jos:
1. Defecte și daune care rezultă din utilizarea necorespunzătoare (neglijență sau accident);
2. Expunerea bunurilor la contact cu medii distructive care le uzează prematur precum: praf, fum, abur, ploaie acidă, substanțe chimice (solvenți, înălbitori, produse petroliere, adezivi, acizi, săruri, produse cosmetice sau de curățare);
3. Daune rezultate din folosirea altor consumabile (modificarea culorii sau folosirea altor consumabile decât cele standard);
4. Defectele și daunele datorate pierderii, furtului, incendiului sau altor cauze;
5. Defecte și deteriorări datorate uzurii normale.

Această garanție nu afectează drepturile legale ale consumatorului conform legilor aplicabile în România, O.G. 21/92, H.G. 394/95, etc., nici drepturile consumatorului față de distribuitor ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare încheiat între ei.